قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی روحانی زاده