عقلانیت در اندیشه ابونصر فارابی و یورگن هابرماس
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مهدی جعفری