شاخص­های فرهنگی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
نام استاد/نام دانشجو : سید علی هاشمی مزرعه