سیره اهل­بیت (ع) در زمینه ماندگاری و انتقال پیام عاشورا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی رحیمی ثابت