تحلیل ارتباطی مناظرات امام رضا(ع) با تکیه بر اعتبار منبع پیام
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسن عباسی