بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دکتر شريعتی
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمد جواد حيدری