بررسی شیوه­های تاثیرگذاری قرآن کریم بر مخاطب
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده صدا و سیمای قم
نام استاد/نام دانشجو : اسماعیل صابر کیوج