بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سید حسین فخرزارع