بررسی دیدگاه پدیدارشناسی کجروی از منظر قرآن و روایات
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : روح الله هژبری