روش شناخت اجتماعی در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه امین پور