بررسی زمینه­های اجتماعی ظهور و ترویج جریان­های عرفان نما در دهه اخیر
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سيد علي اصغر مير خليلی