نقش زن در مشارکت سیاسی از منظر قرآن و روایات
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : زهرا علمی­فرد