اصول ارتباطات و تبلیغ در قرآن
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : فرح علمی­فرد