زلزله بم و لزوم بازسازی اندیشه ها
67 بازدید
محل نشر: نشرِیه همراه، بسیج اساتید، سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی