تحلیل جامعه شناختی مناسک مذهبی در فرایند جهانی شدن(مطالعه موردی مناسک قالی شویان مشهد اردهال)
76 بازدید
محل نشر: فصلنامه شیعه شناسی ، سال 1385 ، شماره13
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی