تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم(ص)
64 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام سال دهم، بهار 1388، شماره مسلسل 37
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله حاضر، ضمن اشاره به اصول و شرایط ارتباط اثربخش از نگاه اندیشمندان حوزه ارتباطات، کوشش ¬شده، سیره ارتباطات میان فردی پیامبر(ص)، به عنوان یک شخصیت فوق¬العاده و ارتباط¬¬گر قوی، بررسی و تحلیل شود. پیامبر با داشتن ویژگی¬هایی همانند گشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت¬گرایی و مساوات طلبی، شیوه¬ای ستودنی از ارتباطات را به منصه ظهور رساند که آرمان «ارتباطات¬رهایی¬بخش» مورد نظر هابرماس در آن کاملاً متحقق است. پیامبر(ص)، در عین پرهیز از اصول غیر اخلاقی مدیریت تاثیرگذاری، اثربخش¬ترین نوع ارتباطات را به نمایش گذاشت؛ وجود یک و نیم میلیارد مسلمان گواه این مدعاست.