جامعه پذیری دینی در جامعه اطلاعاتی
57 بازدید
محل نشر: شیعه شناسی » زمستان 1385 - شماره 16 » (28 صفحه - از 7 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در جامعه اطلاعاتی، بخش زیادی از وقت انسان‏ها در فضای مجازی گذرانده می‏شود؛ فضای مجازی همانند تعامل در فضای اینترنت فضایی کاملاً صنعتی است که انسان‏ها در آن با فناوری نوین و همنوعان خویش برهمکنش دارند. این فضا دارای ویژگی‏هایی متمایز از فضای طبیعی است. نگارنده با مفروض گرفتن تفاوت جامعه‏پذیری در دو فضای طبیعی و مجازی به کاوش در ویژگی‏های مثبت و منفی آن فضا پرداخته است و در نهایت با بیان بایسته‏های تبلیغ دینی در فضای مجازی، تأسیس یک سایت جامع شیعی را پیشنهاد می‏کند. در فضای مجازی افراد با کثرت اطلاعات مواجه هستند که تشخیص اعتبار آنها برای مخاطبان مشکل است. در این فضا افراد به سوی مراکزی تمایل پیدا می‏کنند که از دو ویژگی معروفیت و اعتبار برخوردار باشند. در چنین وضعیتی تأسیس یک سایت جامع شیعی متضمن ویژگی‏های مثبت و عاری از معایب مورد اشاره، ضرورت پیدا می‏کند. کلیدواژه‏ها: جامعه اطلاعاتی، فضای مجازی، سایت شیعی، تبلیغ دینی، جامعه‏پذیری دینی. ______________________________ 1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‏السلام . در فضای مجازی افراد با کثرت اطلاعات مواجه هستند که تشخیص اعتبار آنها برای مخاطبان مشکل است. در این فضا افراد به سوی مراکزی تمایل پیدا می‏کنند که از دو ویژگی معروفیت و اعتبار برخوردار باشند. در چنین وضعیتی تأسیس یک سایت جامع شیعی متضمن ویژگی‏های مثبت و عاری از معایب مورد اشاره، ضرورت پیدا می‏کند.
آدرس اینترنتی