تعین اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در اندیشه معاصر تشیع
60 بازدید
محل نشر: شیعه شناسی » تابستان 1386 - شماره 18 » (30 صفحه - از 37 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره مشارکت سیاسی زن، در اندیشه معاصر شیعه، سه گونه نظریه با عناوین موافق، مخالف و موافقت محدود قابل شناسایی است. از آنجا که این نظریه ها به متون مشترکی استناد می جویند، نگارنده معتقد است این اندیشه ها دارای تعین اجتماعی هستند، یعنی تحولات اجتماعی امکان استنباط اندیشه های نوین را به وجود آورده است البته اعتقاد به ایده تعین اجتماعی ملازم با نفی مطلق حقیقت خارج از ذهن نیست ... کلیدواژگان: زن- مشارکت-سیاسی، تعین اجتماعی، تشیع، علمگرایی و انگاره
آدرس اینترنتی