مشارکت ساسی زنان
38 بازدید
محل نشر: سمینار نقش زن در گفتگوی تمدنها محل اجلاس سران سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی