آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
39 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1381 - شماره 20 » (20 صفحه - از 203 تا 222)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در اندیشه امام خمینی، علل، ماهیت و آسیب‏شناسی انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایی که منجر به فروپاشی رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل می‏دهد و برگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‏ها از آسیب‏های نظام جمهوری اسلامی به شمار می‏رود، از این رو سخن از آسیب‏شناسی انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزی آن، صبغه علمی نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابی ایران در اندیشه امام خمینی، در قالب تئوری آلن تورن، بررسی شده است. واژه‏های کلیدی: انقلاب اسلامی، امام خمینی، ایران، آسیب‏شناسی.
آدرس اینترنتی