تفکر نظری پیرامون زلزله بم
52 بازدید
محل نشر: بسیج اساتید قم (همراه) سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی