مشخصات فردی و زندگینامه
نام:کریم
نام خانوادگی:خان محمدی
پست الکترونیک:khanmohammadi@bou.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی ، ارتباطات

زندگی نامه

نام: کریم                نام خانوادگی: خان محمدی               محل تولد: زنجان روستای یامچی

سال ورود به حوزه علمیه زنجان: اسفند 1360

اساتید: حجج اسلام محمد تقی خاتمی، ابراهیم محمدی اصل، ابوالفضل مصطفوی و سید ابوطاهر علوی حفظهم الله

سال ورود به حوزه علمیه قم: مهر 1367

اساتید: حجج اسلام اعتمادی، پایانی، دوزدوزانی، محقق داماد، محسن قدیری، سید احمد خاتمی، محمدی خراسانی

سال اتمام سطح 1370

اساتید خارج: آیات عظام جعفر سبحانی (اصول)، مکارم شیرازی (فقه

استاد تفسیر: آیت الله جوادی آملی

اخذ کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران: 1375

اخذ کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران: 1378

قبولی دردکتری فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) سال 1382

دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات در سه سال متوالی86-85-84

اخذ تندیس ملی فداکاری در مقطع دکتری سال 1385

عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378

پژوهشگر نمونه دانشگاه باقر العلوم(ع) سال 1386

سردبیر فصلنامه علمی پزوهشی شیعه شناسی تا شماره 10

سردبير فصلنامه تخصصي دين و رسانه

مدیر گروه روحانیت در مرکز مطالعات فرهنگی-اجتماعی وابسته به دفتر تبلیغات

الف مقالات ارائه شده در سمينارها

1-   سمينارهاي بين المللي  

- دراسة علمية اجتماعية لظاهرة الشجرة التي تقطر دماً المعروفة بالفارسية(چنار خونبار )، ملتقي الطف العلمي و الثقافي الدولي الثاني، وزاره التعليم العالي و البحث العلمي، الجامعه المستنصريه، عراق، مورخ (31/1/2011م، و 1/2/2011م مصادف با 26 و 27صفر1432 و11و12بهمن 1389)

- عناصر پايداري فرهنگ ايراني در مواجهه با فرهنگ هاي بيگانه، همايش بين المللي ايران فرهنگي: گذشته ، حال و آينده، روزهاي 23،24 دي­ماه1387 هجري خورشيدي،  ايران، دانشگاه تهران.

2- سمينارهاي ملي

- دولت کريمه جامعه توسعه يافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدي (عج) ، زاهدان، سال 1378

- بررسي پديده چنار خونبار زرآباد قزوين، سمينار ارتباطات و دين عاميانه، دانشگاه تهران ، سال 1385

- مشارکت سياسي زنان در انديشه اسلامي، همايش نقش زن در گفت و گوي تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،3/11/1379

- رسانه تلويزيون وسکولاريسم 6/2/1286 رسانه مدرن و سکولاريسم؛ پيش همايش

ب– طرح هاي پژوهشی

- مرجع الگوهای هنری جوانان قم ، ارشاد اسلامی قم ، سال 1383 ، مجری طرح

- مفهوم شناسي جامعه شناسي دينی، دفتر تبليغات اسلامی، مجری طرح ، در حال اجرا

ج – مدارج علمی

-  خارج فقه(آیت الله مکارم )

 - خارج اصول(آیت الله سبحانی)

- کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 1375.

 - کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران 1378.

- دکتری فرهنگ و ارتباطات ، دانشگاه امام صادق (ع) ، در حال نگارش پایان نامه

- مجوز تدريس انقلاب اسلامي و ريشه ها از معاونت اساتيد معارف نهاد رهبری

د – امتيازات علمی

- سردبير فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی ازشماره 1 تا 10 .

- عضو هیات تحریریه فصلنامه نامه قم سال 83-79

- مشاور پژوهشی ارشاد اسلامی به مدت چهار سال از 78 تا 83

- عضو هیات علمی در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378

- مدیر گروه مطالعات روحانیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 87

- دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالی 86-85-84

- استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال1386

- اخذ تنديس ملي فداکاري در مقطع دکتری، 29 آذر سال 1385.

- سردبیر فصلنامه دین و رسانه، رواق هنر و اندیشه سابق

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارشاد اسلامی از سال 1387 تاکنون.

ه- نظارت برطرحهاي پژوهشی

- مقایسه نظام های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم، جواد مصر آبادی، ارشاد اسلامی قم، 1381.

- بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شوراهای دانش آموزی در واحدهای آموزش متوسطه عمومی استان قم، حمید جعفریان یسار، دانشگاه قم، 1388.

- اسلام ، نظم و انضباط اجتماعی، حسن یوسف زاده، پژوهشکده ارشاد قم، 1388.

- اسلام و توسعه فرهنگی، عوضعلی سعادت، پژوهشکده ارشاد قم، 1389.